Terenurile extravilane şi casele de vacanţă.

În 2013 la terenurile și căsuţele de vacanţă din zonele suburbane este păstrată tendința ultimilor ani care se manifestă prin reducerea cererii şi creșterea numărului de oferte pe piaţă. Interesul minor pentru acest segment de piaţă este cauzat de necesitatea de a investi mai mult dintr-o parte și perspectivele incerte de dezvoltare a infrastructurii, preţul redus la realizaria acestor obiecte, pe de altă parte. Scăderea preţurilor pe parcursul a 5 ani consecutiv la terenurile și loturile cu construcţii  au dus la excluderea lor aproape completă din  circuitul investițiilor de lunga durată. Aceasta se referă în special la terenurile slab dezvoltate din punct de vedere a infrastructurii și la construcţiile nefinisate. Este remarcabil faptul, că la casuţele de vacanţă finisate, cu preţurile cuprinse între 10-20 mii euro există o cerere și ea este comparabilă cu cererea la imobilile din municipiul Chișinău. Cumpărătorii acestor bunuri imobile sunt persoane care vînd  locuinţe în oraș, în schimb obțin locuințe mai ieftine cu teren aferent. Efectuînd asemenea operațiuni, ei obțin un ciştig suplimentar din diferenţa de preţuri. Cel mai mult, cu casele de vacanţă concurează casele din comunele mun. Chişinău, care se bucură de o infrastructură dezvoltată. Cererea la casele cu suprafețe mici, situate în întovărăşirile pomicole cu preţuri cuprinse între 10-20 mii euro, este destul de înaltă, practic rămînînd la acelaş nivel cu cererea pentru imobilele din Chişinau. Această regulă este aplicabilă pentru întovarăşirile pomicole, situate în imediată apropiere a Chișinăului cu infrastructură mai mult sau mai puțin dezvoltată, comparativ cu infrastructura din localitățile situate la aceeași distanță de la Chişinau.

Cu alte cuvinte, aceste sunt întovărasirile cu infrastructura care permite traiul permanent în aceste case. Terenurile și construcţiile de pe ele situate în asociațiile şi întovărăşirile pomicole, care nu sunt adaptate pentru traiul permanent, acum practice nu sunt solicitate. Soarta acestor întovărasiri este încă incertă şi urmează a fi determinată în viitor. Prima categorie de întovăraşiri pomicole, cel mai probabil, vor fi trecute în intravilanul infrastructurii localităților din preajma Chisinăului, care ar permite de a locui pe tot parcursul anului, iar a doua categorie va rămîne cu destinație de vacanță.

Analizînd datele vânzărilor efectuate în anul 2013 observăm o scădere de două ori a cererii la terenurile și terenurile cu construcţii din întovărăşirile pomicole care au o infrastructură redusă faţă de cererea pentru imobilile din  municipiul Chișinău. Cu alte cuvinte, dacă prețurile la apartamentele din Chișinău de la începutul anului 2013 a scăzut cu 10%, preţurile la terenurile și terenurile cu construcţii, situate în zonele cu o infrastructură slab dezvoltată a scazut cu cel puţin 15 %.  Un calcul mai precis al reducerii este imposibil de a efectua din cauza lipsei reale a vânzărilor de pe piaţa imobiliară respectivă. O situație similară există şi în privinţa caselor finisate cu terenuri aferente, situate în asociații pomicole, cu preţuri mai mari de 50 mii  euro, la care, cererea deasemenea a scăzut brusc din cauza lipsei cumpărătorilor potenţiali. Dezvoltarea în continuare a zonelor suburbane pe piaţa imobiliară a terenurilor şi casuţelor de vacanţă, va depinde de mărimea investițiilor atrase pentru dezvoltarea infrastructurii. Ţinînd cont şi de faptul, că moldovenii continuă să plece la muncă şi chiar la trai permanent peste hotare, aceste perspective nu se prevăd în viitorul apropiat.

Trimite prietenilor

Email Agent