Piața terenurilor intravilane și a caselor de locuit individuale.

Piața terenurilor intravilane, cu o ușoară întîrziere repetă situația de pe piața imobiliară în întregime. Ca urmare, în ultimii ani, se menţine tendința scăderii cererii  și creșterea numărului ofertelor. În mare parte, aceasta este piața terenurilor pentru construcție a caselor individuale. Creșterea masivă a ofertei s-a produs ca urmare a scăderii  preţurilor. Un motiv adăugător în favoarea reducerii preţurilor a fost suprasaturarea pieţii, adică cu 15% mai multe oferte faţa de anul 2012, oferte în special la periferia Chișinăului. Piața terenurilor pentru construcţie se află într-o stagnare de cîţiva ani consecutiv. O înviorare a pieţii a fost semnalată în urma petrecerii a cîteva licitaţii petrecute de Primăria  mun. Chişinău în scopul tranzacționării de terenuri, una dintre care a avut loc în iunie 2013. Prețurile terenurilor expuse la licitație i-a luat prin surprindere pe agenții imobiliari, ele fiind mai mici decât preţurile de pe piață. Fără îndoială, această situaţie a stimulat vinzarile. Cu toate acestea, chiar și cu o astfel de conjunctură favorabilă, unele loturi au rămas nerevendicate, iar alte terenuri au fost eliminate de la licitaţie fara nici o explicare din partea organizatorilor. La licitație au fost expuse 9 loturi, 6 dintre care au fost eliminate de la licitaţie din lipsa interesului din partea cumpărătorilor. Majoritatea loturilor propuse erau pentru construcţia caselor individuale. Terenul de pe strada  Pietrarilor cu suprafaţa de 246 m.p. cu un preţ de pornire de 150 mii lei s-a vândut cu 1910 mii lei, adică în timpul licitaţiei preţul de tranzacţionare a crescut de aproape 13 ori. Ca urmare prețul pentru 1 ar este aproape de 49 mii de euro, în opinia unor experți arată prea scumpe.

Pe strada Petricani un teren cu suprafaţa de 563 m.p s-a  vîndut cu 480 mii lei, prețul anunțat iniţial era de 400 mii lei. Terenul cu suprafaţa de 530 m.p. de pe strada Călătorilor s-a vândut la preţul de 300 mii lei, preţul de start fiind de 200 mii lei. Pe aceeași stradă, terenul cu suprafaţa de 570 m.p. s-a vîndut cu preţul de 240 mii lei, în timp ce prețul de pornire era 200 mii lei.Veniturile totale  în urma licitație au constituit 14,2 milioane de lei. În iulie 2013, în Chișinău a avut loc a doua licitație, cu privire la vînzarea și achiziționare a drepturilor de a arenda terenuri pentru construcții. Inițial au fost propuse la licitație 18 loturi la vânzare și două loturi în arendă. Cu toate acestea, vînzarea a patru loturi și darea a unui teren în arendă a fost dată peste cap şi au fost eliminate de la licitaţie pe motiv că nu au fost solicitanţi. O mare parte a loturilor expuse la licitaţie erau cu suprafeţe mici de 370-573 m .p., pentru construcţia caselor individuale. Printre acestea se numărau şi trei loturi  de pe strada  Bucovinei . Toate terenurile au fost vîndute: două a cîte 450  metri pătraţi  la preţul de 520 mii lei  și 540 mii lei consecutiv, preţul de pornire fiind de 180 mii lei.

Alte 4 terenuri cu o suprafaţă de 380 m.p. au fost vîndute la preţul de 470 mii lei, pretul iniţial de pornire fiind de 150 mii lei. Patru terenuri pentru construcție individuală de pe strada Petricani cu suprafaţa între 541 şi  573 m.p.,  cu același preț de pornire – 400 mii lei au fost vîndute la preţul de  480 mii lei, 800 mii lei și două la preţul de  760 mii lei. În decembrie 2013 a avut loc ultima licitație de vînzare a terenurilor petrecută de Primăria mun.Chișinău. Din cele 10 terenuri  expuse la vînzare s-au  vîndut doar trei. Unul din ele era un teren pentru construcţia unei case individuale, avînd o suprafaţă de 500 m.p., situat pe strada Petricani, cu  preţul de pornire 400 mii lei şi văndut la un preţ de 480  mii lei. Terenul de pe strada Ipodromului, cu o suprafaţă de 439 m.p. a fost vîndut la preţul de 195 mii lei, avînd un preț de pornire 150 mii lei. Terenul pentru construcţia unui imobil comercial de pe strada Ipoteşti  cu suprafaţa de 757 m.p., cu prețul inițial  260 mii lei, a fost vândut la preţul de 440  mii lei.

Situația reală a pieței terenurilor pentru construcţie ne arată, că prețul pentru terenurile situate în raza orașului rămâne stabilă, cererea este mare şi poate fi urmărită din licitaţiile petrecute de Primarie. Comparînd prețurile din anul precedent din sectoarele similare ale oraşului, nu se observă schimbări esenţiale a preţurilor. Iarna, cererea la terenurile pentru construcţii este întotdeauna mai redusă şi acest an nu este o excepție. Nu a fost înregistrată nici o tranzacţie de profil înalt. Vînzătorii erau încrezuţi, că vor vinde terenurile la prețuri mai mari odată cu sosirea primăverii. Pe de o parte, tradiţional, odată cu sfîrșitul iernii și începutul perioadei calde a anului, de obicei, activitatea pe piață se măreşte. Dar din păcate, odată cu sosirea primăverii situația de pe piața terenurilor în acest an nu s-a schimbat, iar așteptările vînzatorilor nu s-au adeverit. Situaţia de pe piața terenurilor pentru construcţie pe tot parcursul anului 2013 poate fi descrisă ca o”stagnare stabilă”. Scăderea continuă a prețurilor la terenurile pentru construcţie din ultimii patru ani a dus la excluderea completă a lor din zona investiţilor de lunga durată. În special, aceasta se referă la terenurile din zonele slab dezvoltate, cu o infrastructură scăzută.

Situația pieții caselor de locuit rezidențiale, în 2013 nu s-a schimbat în mod semnificativ. Ca şi mai înainte, există un exces de oferte și lipseşte cererea. Astăzi, cererea caselor individuale de pe piață este redusă la minimum, în ultimii ani piața caselor individuale se află într-o stare de criză permanentă, care afectează direct, cererea și prețul. Preţul mediu a unui metru pătrat al caselor individuale în Chișinău este în jurul de 500 Euro.

Trimite prietenilor

Email Agent