Piaţa imobiliară primară.

Piaţa locuinţelor din casele noi în anul 2013 s-a remarcat printr-un şir de modificări. În Chisinău, în primele 10 luni a anului au fost semnate circa 7800 contracte de vînzare-cumpărare pe piaţa imobiliară primară. În anul 2012, numărul de înregistrări a fost – 7098 şi s-a mărit cu 10%. În anul trecut, cele mai fructuoase luni au fost aprilie – 1374 înregistrări şi 1490 în luna octombrie .Cele mai puţine tranzacţii au fost înregistrate în luna februarie – 99. E necesar de ţinut cont, că cele mai multe înregistrări au fost înregistrarea bunurilor imobile viitoare la etapa de construcţie. După datele Biroului Naţional de statistică, în anul 2013 au fost date în exploatare în primele 9 luni ale anului – 2703 de apartamente noi, cu suprafaţa totală de 291009 m.p., ceea ce constitue cu 39% mai mult faţă de anul 2012. Acest volum de apartamente, în mare măsura a fost înregistrat în mun. Chişinău, circa  2106 apartamente cu o suprafaţă de225000 m.p adică – 77,1 %  din tot volumul de costrucţii. În ceea ce privește executarea lucrărilor de construcție, atunci potrivit Biroului Național de Statistică, primele  9 luni ale anului 2013, au fost dominate de executarea lucrărilor pentru construcția caselor noi, în valoare totală de peste 2 miliarde de lei, în creștere cu 6,3%, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2012 ponderea acestora în volumul total al lucrărilor efectuate pentru perioada dată a fost de 58%. Cele mai multe lucrări în primele 9 luni ale anului 2013 au fost executate de către agenții economici cu capital privat cu o creștere de 4,5% față de aceeași perioadă a anului trecut. Aici e necesar de a remarca faptul, că sinecostul construcției unui metru pătrat în Moldova a crescut cu ceva mai mult de 10 %.

În anul precedent, un metru pătrat de locuinţe noi s-a vîndut cu 500-650 Euro, în funcție de mai mulţi factori, care influenţează preţul final. Acest condiţii, fac piața imobiliară primară mult mai atractivă, comparativ cu imobilele de pe piața imobiliară secundară. Este foarte important, că noile decizii, care au fost luate de companiile de construcții in anii precedenţi  în vederea reducerii suprafeţilor mari a apartamentelor şi-au gasit eficienţa acum, atrăgînd un număr sporit de cumparători. În general acest fapt a avut un impact pozitiv asupra satisfacerii reale a cererii de pe piaţa imobiliară. Aceste decizii au influenţat în mod direct preţul final la apartamente care au devenit mai atractive pe piaţa imobiliară. Deși cu scurt timp în urmă, această iniţiativă a fost doar la nivel de proiect astazi a devenit o realitate.

Costul mediu a unui m2 pe sectoare

Sector preţul mediu 1м2, €
1. Botanica 650,0
2. Buiucani 630,0
3. Durleşti 430,0
4. Rîşcani 650,0
5. Poşta veche 500,0
6. Centru 800,0
7. Telecentru 600,0
8. Ciocana 550,0

La moment, potentialii cumpăratori au luat o pauză pentru a studia piaţa mai minuţios, totodată fiind mult mai pretenţioşi în alegerea unei locuinţe. În această situaţie complicată, toţi participanţii sunt îngrijoraţi de scăderea bruscă a preţurilor, ceea ce-ar fi o situaţie catostrofală pentru ei. În acest moment compania noastră confirmă, ca în anul 2013, reieşind din datele statistice, preţurile apartamentelor din blocurile vechi s-au stabilizat. În prezent, piaţa imobiliară se regăseşte într-o situaţie stabilă, preţurile la obiectele cu destinaţie comercială cît şi la cele locative au ajuns la cota minimală, adică cererea şi oferta au ajuns la un echilibru relativ. La rîndul lor, cumpărătorii au devenit mult mai pretenţioşi şi selectivi în alegerea locuinţei, ca urmare a ofertei mai mari de pe piaţă. În perioada creşterii preţurilor, pe piaţă erau vîndute aproape toate obiectele expuse spre vînzare. La momentul de faţă, cumpăratorii ştiu mai exact ce îşi doresc şi atrag o atenţie mai mare la amplasarea locuinţei, infrastructură şi starea interioară a locuinţei.

Trimite prietenilor

Email Agent