Piața imobiliară primară din Chișinău.

Piața imobiliară primară din Chișinău atrage un număr tot mai mare de cumpărători. Pînă la sfîrșitul anului 2013 numărul de tranzacții pentru achiziționarea de apartamente pe piața primară și secundară aproape s-au egalat. Această evoluție este evidenţiată în prima jumătate a anului 2014. Se poate de prognozat că preferințele consumatorilor sunt din ce în ce mai orientate în direcția cumpărării de apartamente in cladiri noi aflate în construcție. Dar in acelas timp se observă o diminuare bruscă pe piața secundară a apartamentelor de tip “Hrușciovca” construite în ani 50-60 ai perioadei sovietice. În acest context se poate de menţionat faptul ca pe piaţa imobiliară preţurile din ce in ce mai mult sunt dictate de piaţa apartamentelor in case noi reflectîndu-se direct in prețul maxim pe care cunparătorii sunt dispuşi să le ofere pentru locuințele lor viitoare. Dacă se va menţine tendinţa de creştere a numărului de apartamente date in exploatare, atunci aceasta va duce la o scădere treptată a prețurilor apartamentelor in casele vechi.

timon-macheta-imobiliare

Prețurile pe piaţa imobiliară primară in Chisinau sunt ceva mai mici decât pe piața secundară. Acesta nu este intîmplator cel puțin putem specifica principalele cauze:

1- Apartamentele in cladirile noi, trebuie realizate în cel mai scurt timp.

2 –Vînzări de apartamente in cladiri noi pot fi considerate şi ca vinzari angro.

3 – Apartamente in cladiri noi din Chișinău se vind în mediu la 400-600 de euro pe un metru pătrat, în timp ce prețul unui metru pătrat de pe piața secundară este de aproximativ 600 de euro. Datele sunt prezentate din mai 2014.

4 – Diferența de preț se manifestă nu numai prin specificul pieței imobiliare primare și secundare dar şi prin comportamentul vînzătorilor. Cetățenii care își vând apartamentele, nu se grabesc să reducă preţurile iar o mare parte a vînzătorilor sunt dispuşi să aștepte destul de mult pentru a găsi cumpăratorul potrivit. O mare parte a vînzătorilor nu sunt de acord să realizeze imobilul la un preţ redus şi se orienteaza la închirierea apartamentelor în cazul în care prețul de vânzare nu li se potriveşte. Dar această situaţie este contrară pe piața primară, un număr semnificativ de locuinţe trebui realizate în cel mai scurt timp posibil.

Dacă vom compara piața imobiliară secundară din Chișinău cu piaţa primară, putem spune ca sunt urmatoarele avantaje şi dezavantaje. Ţinînd cont de calitatea costrucţiei, incontestabil predomină locuinţele in casele noi, dar există şi anumite riscuri:

1 – Calendarul construcției și darea în exploatare a obiectului poate fi depăşită sau amînată.

2 – Au fost cazuri de fraudă şi falimentare a companiilor de construcție.

3 – A locui in apartamentele din casele noi e posibil numai după 1-2 ani, după ce casa se va da in exploatare.

La finalizarea construcției și după darea in exploatare a caselor noi în apartamente începe reparație și să locueşti în astfel de condiții este problematic. De asemenea apar problemele la deservirea blocului, formarea condominiului, amenajarea teritoriului.
Procurarea unei locuinţe pe piața secundară devine mai previzibil, dreptul de proprietate trece la cumpărător imediat și te poţi folosi de apartament din momentul procurării. Din alt punct de vedere in apartamentele de tip mai vechi situaţia deplorabilă a infrastructurei, reţelele ingineresti uzate, contingentul de locatari si alţi factori. Acest lucru este valabil mai ales la apartamentele construite in perioada sovetica.

Important de menționat că, conform datelor Biroului Național de Statistică, în perioada aprilie-iunie 2014, comparativ cu aceeasi perioadă a anului trecut, au crescut prețurile in domeniul construcției și instalații de lucrari – cu 12,8%, în industria prelucrătoare – cu 9,2 %, în sectorul energiei electrice – cu 8,6%. Cel puțin în această perioadă in industria de prelucrare si agricultură – 6,1%, în sectorul telecomunicațiilor – 6,6%, în construcția de instalații comunitare – cu 6,8%, comerț și alimentația publică – 7% în construcții rezidențiale – cu 7,2.

În ultimii ani, piaţa imobiliară este într-o stare de post-criză: preţurile, în general, stau pe loc sau cresc, paralel cu inflaţia. Iesirea din această stare a pieţii ar putea-o face doar schimbările structurale, în primul rînd în economia naţională, precum şi la nivel mondial. Şi atît timp cît ele nu sunt, starea pieţii depinde aproape exclusiv de fundalul macroeconomic actual. Dacă tendinţele de creştere a cifrei de afaceri a comerţului cu amănuntul şi a economiei în ansamblu va rămîne şi în perspectivă, nivelul ofertei va satisface cererea, ar trebui de aşteptat o rotaţie mai mare a chiriaşilor şi diferenţierea ratelor de chirie între obiecte retail de succes şi slabe, difirenţa dintre ele, în ultimul timp, este mai mare, în principal, datorită ajustărilor ratelor.Dacă în condiţiile pieţii nesăturate, a fost răspîndită practica reparaţiilor cosmetice şi reconstrucţiei centrelor comerciale permițîndu-le asigurarea rapidă de ocupare şi îmbunătăţirea profitabiliţatii, în condiţiile concurenţei actuale fără efectuarea reconcepţiei adecvate, această practică nu va fi la fel de success, deoarece centru comercial modern – este un loc de confort şi cu o atmosferă favorabilă pentru cumpărături şi odihnă. După cum se ştie, prognozarea este un lucru ingrat, aşa că ar trebui de remarcat faptul că o prognoză, universal acceptată, a preţurilor imobiliare nu este. În comunitatea profesională în prezent, nu există o prognozare cu privire la ce se va întîmpla cu economia naţională şi globală, și cu atît mai mult prognozarea, în mod obiectiv, a preţurilor imobiliare în viitor.

Mulți experți, ale marelor centre analitice, indică faptul că preţurile imobiliare care au fost relativ constante în ultimii ani, în 2014-2015, nu vor rămîne la acelaşi nivel. Acest lucru ne dă un motiv să credem că în viitorul apropiat este puţin probabil să fie evitată creşterea preţurilor la imobil. Dar dacă luăm în consideraţie caracteristicile noastre naţionale, în diferite domenii, cum ar fi situaţia economică, factorul politic, atunci nu am putea vorbi, chiar şi cu un grad mic de certitudine despre o posibilă creştere a preţurilor. Dar, de asemenea, aproape toţi experţii sunt similari, în opinia lor, că pe piaţa bunurilor comerciale, preţurile, au ajuns deja la nivelul minim şi cu un grad ridicat de încredere, putem spune că o scădere în continuare a preţurilor, la acest imobil nu va fi.

Trimite prietenilor

Email Agent