Loturile pomicole şi construcţiile.

Analizînd tendinţele de pe piaţa imobiliară a loturilor pomicole şi loturilor pomicole cu construcţii, în prima jumătate a anului 2014, putem constata că creşterea ofertelor şi scăderea cererii la loturile pomicole şi loturile pomicole cu construcţii, continuă. Stagnarea economiei în ţară amînă cumpărarea pentru “vremuri mai bune”, a obiectelor imobiliare din afara oraşului ca o “a doua casă”, destinat locuinţei sezoniere sau pentru weekend. Acest tip de proprietate nu este o necesitate, iar în situaţia economică actuală, doritori să cumpere o casuţă de livada sau un lot pomicol sunt cu mult mai puţini decît doritori să vîndă. Loturile pomicole şi loturile pomicole cu construcţii, în întovărăşiri pomicole, care nu sunt adaptate pentru locuinţă permanentă, nu au practic acum nici o cerere.pomi-fructiferi-sistem-intensiv

Puţin mai mare este cererea la vilele finisate unde există posibilitatea de a locui permanent. Fiind oferta cu mult mai mare ca cererea, permite potenţialilor cumpărători să prezinte cerinţe mai mari atît în ceea ce priveşte calitatea obiectelor imobiliare expuse la vînzare, precum şi a întovărăşirilor pomicole, în general. Principalul fiind existenţa comunicaţiilor, a drumurilor, precum şi posibilitatea de dezvoltare a lor. Se acordă prioritate zonelor propuse pentru extinderea oraşului. Prezintă interes construcţiile calitative, total finisate sau care necesită investiţii nesemnificative, cu posibilitate de a locui tot anul. Foarte des, aceste construcţii sunt vîndute mai ieftin decît sine costul lor. Anume preţul scăzut este interesant pentru mulţi potenţiali cumpărători, limitati în resurse financiare sau fiind forţaţi să meargă la înrăutăţirea condiţiilor de viată, schimbarea apartamentului din oraş cu o locuinţă în întovărăşirile pomicole, pentru o plată suplimentară.

Cererea pentru case cu loturi pomicole amplasate în întovărăşirile pomicole, în valoare de pînă la 20 de mii de euro este comparabil cu cererea pentru case cu loturi pentru construcţii aflate în suburbiile de pe lîngă Chişinău. Aceasta se referă la întovărăşirile pomicole, amplasate în imediata apropiere a Chişinăului cu infrastructură mai mult sau mai puţin dezvoltată, infrastructură comparabilă cu suburbiile situate la aceeaşi distantă de la Chişinău.

Analizînd datele vînzărilor pentru prima jumătate al anului 2014, putem spune că scăderea cererii la loturi pomicole şi loturi pomicole cu construcţii, cu un grad scăzut de finisare, a depăşit reducerea cererii la imobil, in general, pentru m. Chişinău. Dacă în cazul apartamentelor, cu cerere înaltă, în municipiul Chişinău, scăderea de preţ nu se observă, apoi la loturile pomicole şi loturile pomicole cu construcţii, ea depăseste 10 %. O estimare mai exactă a reducerii cererii este foarte dificilă datorită numărului mic de tranzacţii, în acest segment al pieţei imobiliare. Situaţia este similară şi în ceea ce priveşte casele cu terenuri, situate în întovărăşiri pomicole, la preţ de peste 20 de mii de euro, cererea la care, de asemenea, a scăzut brusc.

Cererea pentru case finisate cu terenuri la preţul de pină la 20 de mii de euro, situate în întovărăşiri pomicole, este comparabilă cu cererea pentru apartamente în Chişinău.

Trimite prietenilor

Email Agent